Druhá forma – Open Market

Tato forma spolupráce je vhodná pro všechny zkušené finanční poradce a obchodníky, kteří chtějí rozšířit svoji působnost i mimo klasické finanční poradenství, využít svoje již vytvořené obchodní vazby se svými klienty a zároveň nechtějí "pálit mosty" a nechtějí ukončovat své dosavadní působení ve svých pozicích.

Náplň této spolupráce je orientována pouze na využívání nefinančních a nebankovních produktů a zprostředkování jejich prodeje. Jedná se především o prodej fyzického zlata, stříbra, ale také drahých kamenů. Vzhledem k tomu, že tato oblast není považována za finanční, resp. peněžní trh, není zde proto nikdo z finančních poradců limitován žádnými konkurenčními doložkami či jinými restrikcemi.

Tato forma spolupráce umožňuje, aby finanční poradce dopřál svým stávajícím klientům možnost podložit své peníze fyzickým vlastnictvím uvedených komodit, aby zároveň nepřišel o tyto své klienty, nebude-li mít možnost pro ně tuto službu realizovat.

Každý obchodník dostane k dispozici kompletní zaškolení, softwarové vybavení, administrativní i metodickou podporu.


Pokud máte zájem o tuto pozici, tak nás kontaktujte na mail hajna@quentisgroup.cz a do předmětu napište kariéra a název pozice o kterou máte zájem.

Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
IČ: 26871564
DIČ: CZ26871564
Zpracování a ochrana osobních údajů
Česká národní banka – Investiční zprostředkovatel
Česká národní banka - Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Česká národní banka –  Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
Úřad pro ochranu osobních údajů – registrační číslo 00051133
© Quentis Group a.s.
2022
Vytvořil Petr Smejkal