Třetí forma – Alfa Market

Tato forma spolupráce je určena pro naše nové kolegyně a kolegy, kteří mají dostatek energie, vůle, schopností i ambic pro vrcholovou práci v oblasti obchodní a poradenské činnosti. Pro každého, kdo chce na sobě pracovat a být platným a úspěšným členem našeho elitního poradenského týmu.

Zabýváme se několika tematickými oblastmi jak komoditního trhu, tak finančního poradenství, různých forem krytí rizik a firemních, resp. zaměstnaneckých benefitů.

V této formě spolupráce se pak náš nový kolega po určité době specializuje na jednotlivé uvedené oblasti. Získává i odborné licence a pracuje na prohlubování své odborné kvalifikace a na rozvoji praktických dovedností.

Tato forma spolupráce může zároveň sloužit pro přípravu našich nových obchodních manažerů a v případě přesvědčivých pracovních výsledků i pro výběr obchodních ředitelů.


Pokud máte zájem o tuto pozici, tak nás kontaktujte na mail hajna@quentisgroup.cz a do předmětu napište kariéra a název pozice o kterou máte zájem.

Burzovní palác, Rybná 682/14, 110 05 Praha 1
IČ: 26871564
DIČ: CZ26871564
Zpracování a ochrana osobních údajů
Česká národní banka – Investiční zprostředkovatel
Česká národní banka - Samostatný zprostředkovatel dle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Česká národní banka –  Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru
Úřad pro ochranu osobních údajů – registrační číslo 00051133
© Quentis Group a.s.
2022
Vytvořil Petr Smejkal