O NÁS

 

Jsme konzultační a obchodní společnost založená v roce 2005. Máme statut akciové společnosti. Zaměřujeme se na otázky finančního a komoditního trhu, otázky firemního cash flow, krytí osobních i firemních rizik a na oblast hypotečních úvěrů. Spouštíme nové projekty týkající se zvýšení komfortu a prosperity všech našich klientů prostřednictvím nových metodických i technologických postupů a procesů. Vytváříme nové a individuální příležitosti s individuálním podtextem dle vize a situace každého jednotlivého klienta.

 

Mnoho našich nových projektů má přesah mimo klasický finanční a pojistný trh.

 

V současné době se zaměřujeme na expanzi do dalších odvětví trhu. Vždy však pohledem finančních, respektive investičních příležitostí pro naše klienty. Využíváme privátní projekty, informace a obchodní příležitosti s puncem jedinečnosti a zároveň s maximální transparentností.

 

Využíváme hlavně takové postupy, které se liší od standardů na trhu. Navíc postupy kombinujeme s možnostmi a příležitostmi dané aktuální legislativou. Klientovi přinášíme tedy nejen produkt, ale hlavně informace, jak tento produkt využít v daném období a v daných legislativních podmínkách.

 

Náš tým tvoří početně menší oddělení našich odborníků a obchodníků, nepoužíváme reklamu ani inzerci k oslovování klientů.  Naše spolupráce s klientem je založena na vzájemném poznání a transparentnosti.  Klientovi předkládáme všechny informace a fakta o naší společnosti a o formách řešení a realizace zájmů, cílů a požadavků klienta. Zároveň však je pro nás důležitý i profil našeho klienta. To znamená jeho transparentnost, bonita a schopnost pracovat s informacemi. Při splnění těchto předpokladů může teprve dojít k efektivní vzájemné spolupráci. Naším cílem je dlouhodobý a otevřený vztah s každým naším klientem.

 

Pracujeme na základě osobní komunikace s klientem, bereme v potaz všechny jeho individuální požadavky a cíle.

 

 

 

 PROJEKTY

 

Jsme inspirativní, aktuální a v mnoha pohledech i exkluzivní pro naše klienty i pro naše obchodníky. Poskytujeme informace, které jsou atraktivní a racionální. Důležitým faktorem je pak výjimečnost a efektivita.

 

Hledání, prověřování a zavádění nových obchodních příležitostí, metod a postupů, je charakteristickým znakem naší konzultantské a obchodní společnosti Quentis Group a.s.

 

Mnoho našich nových projektů má přesah mimo klasický finanční a pojistný trh.

 

Mimo nových a inovativních postupů zaměřených na optimalizaci firemního cash flow našich klientů v oblasti zaměstnaneckých benefitů, stabilizačních programů, se v současné době zaměřujeme na ochranu hodnoty finančních prostředků klientů.

 

Vytváříme spektrum možností pro transformaci fiat měny do různých druhů komodit, které klienti vždy fyzicky vlastní, zabezpečujeme i jejich následnou likviditu za transparentních a jasných podmínek.

 

Vytváříme prostor pro tvorbu nových investičních portfolií, postupů pro zefektivnění racionalizaci firemních cash flow a také pro vstup klientů do našich firemních projektů.

 

Pro tyto nové aktivity hledáme velice schopné, a hlavně zkušené obchodníky, kteří by svým klientům tímto způsobem zajistili další efektivní servis a nové příležitosti pro doplnění klientského portfolia.

 

Chápeme důležitost "nových instrumentů, technologií a produktů" pohledem obchodníka.

 

Je nutné přicházet s novou inspirací a novými možnostmi. Tento způsob prohlubuje dlouhodobý vtah mezi spokojeným klientem a nadšeným obchodníkem.

 

Inovujme, abychom byli atraktivní!

 

 

 

FINANCE

 

Stěžejní a základní téma, které naše společnost řeší a kterým se zabývá, je právě oblast financí. Aktuálnost tohoto tématu je umocněna soudobou situací ve vývoji celosvětového politického dění, zejména pak vývojem událostí v rámci EU.

 

Světová politická scéna přináší bouřlivý a ne vždy predikovatelný vývoj. Zvláště prostor Evropy je v současné době zatížen množstvím otazníků a spekulací, které s sebou přináší neobvyklou rizikovost právě pro oblast finančního trhu. Konkrétní dopad se týká "standardních" bankovních produktů, které v současných podmínkách jsou "bezbranné" vůči stávajícím výkyvům a rizikům trhu.

 

Přinášíme našim klientům inovativní a racionální možnosti právě pro danou situaci, respektive pro umístění jejich finančních prostředků. Ve velké většině se jedná o mimobankovní varianty a soukromé projekty význačných tuzemských i světově uznávaných subjektů.

 

Základní princip všech našich postupů je, aby klient měl své finance vždy podložené reálnou, fyzicky existující hodnotou. Takovou, která je transparentní, přesně ocenitelná a především bezproblémově likvidní. Součástí všeho jsou pak jasně definované smluvní podmínky pro každého našeho klienta.

 

 

 

 

POJIŠTĚNÍ

 

Pojištění je v našem pojetí považováno za velice stěžejní a ničím nenahraditelný instrument. Pojištění by mělo mít vždy svůj " konkrétní rozměr", svou filozofii, myšlenku, vizi, svoji jedinečnost a osobitost. Je paradoxní, jak toto důležité téma je v mnoha případech podceňováno. Naše mnoholetá praxe finančních poradců nám ukazuje, že ne vždy, a ne každý klient má svou pojistnou smlouvu optimálně nastavenou. Ne vždy jsou všechna očekávání a požadavky klienta podložena správným pojistným kontraktem. Navíc se velice málo tyto smlouvy inovují a upravují s přihlédnutím k aktualitám v rámci nabídky pojistného trhu.

 

Zajímavým komponentem je využívání těchto „standardních pojistných produktů“ v rámci firemního prostředí, a to zejména při optimalizaci a nastavení nového rozměru zaměstnaneckých benefitů, stabilizačních programů pro zaměstnance a celkového zefektivnění podnikového resp. firemního finančního toku.

 

Zde právě vidíme pravou úlohu soudobé profesionální poradenské společnosti.

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

 

Sídlo společnosti:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

tel.: +420 220 105 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakturační adresa:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

IČ: 26871564

DIČ: CZ26871564

 

Kanceláře společnosti:

Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 Vokovice

 

Tel.:

+420 220 105 344

 

E-mail:

info@quentisgroup.cz

 

www.quentisgroup.cz

 

 

 

 Quentis Group, a. s. 2015, wegdesign Jan AltonDesign, 2016

SPECIALIZOVANÁ KONZULTAČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

Kontakt

 

Sídlo společnosti:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

tel.: +420 220 105 344

 

 

Fakturační adresa:

QUENTIS GROUP A.S.

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

IČ: 26871564

DIČ: CZ26871564

 

Kanceláře společnosti:

Lužná 716/2,
160 00 Praha 6 Vokovice

 

Tel.:

+420 220 105 344

 

E-mail:

info@quentisgroup.cz

 

www.quentisgroup.cz

 

 

 

 

projekty společnosti
QUENTIS GROUP a.s.

Quentis group a.s.

Registrace

 

Česká národní banka – investiční zprostředkovatel
– evidenční číslo 2007/1321/540

 

Česká národní banka – pojišťovací makléř
– registrační číslo 040157PM

 

Česká národní banka – pojišťovací agent
– registrační číslo 040156PA

 

 Úřad pro ochranu osobních údajů – registrační číslo 00051133

 

 

 

 

tel.: +420 220 105 344